Kontakty

Korešpondečná adresa (eshop):

Alena Šugereková                                                      Telefón - 0907 348 906 

Tovarenská 12                                                                                                  

06401 Stará Ľubovňa                                                                

 

                                                                                Email:   zdravsispanok@gmail.com

Fakturačná adresa:  

Alena Šugereková                                                                            

Forbasy 53 

065  01 Forbasy

 

 

Bankové spojenie :

 

Bankový účet : ČSOB, 4017796517/7500

IBAN :SK 26 7500 0000 0040 1779 6517

 BIC :  CEKOSKBX

 

 IČO : 47108703

IČ DPH : SK1082510286